BØKER / BROSJYRER

Bøker / Brosjyrer

Knappen foreningen har utgitt en rekke bøker både for voksne og barn. Som ny medlem vil du motta disse i velkomstpakken. Bøkene kan også bestilles via vår nettside.

 

Å spise er noe av det mest naturlige vi gjør. Mange tenker ikke over at ikke alle barn kan spise nok mat til å bli passe mett i måltidene. Noen barn strever med å spise, kanskje fordi de har vært veldig syke da de var små eller fordi de har en sykdom som gjør det vanskelig å spise. Eller det kan være en helt annen grunn. Knappen foreningen har laget flere bøker til voksne og barn om temaet. Barneboken HULL I MAGEN handler om Emma som synes det er vanskelig å spise.
 Vi følger Emma som ikke får i seg nok mat og derfor må få mat gjennom en nesesonde. Spisevanskene hennes er alvorlige og en vet ikke hvor lenge de vil vare, derfor skal hun få et lite hull i magen og magesonde, det kalles knapp. Vi følger Emma i tiden før, under og etter at hun har fått knapp. Vi møter også vennene til Emma og deriblant bestevennen William som også deler samme erfaring som Emma.

 

Nå har du mulighet å bestille boken HULL I MAGEN på ulike språk! Barneboken HULL I MAGEN er oversatt til 15 språk. Språkene som boken er oversatt til er svensk, dansk, finsk, islandsk, engelsk (UK), fransk, spansk, italiensk, tysk, polsk, arabisk, thai, filippinsk, urdu og somalsk.

 

SÅNN SPISER JEG er en populær og prisbelønnet barnebok for de yngste. Boken brukes ikke bare hjemme, men mange har erfart at den fint kan brukes som pedagogisk materiale i barnehage og på sykhus. Det samme gjelder HULL I MAGEN boken.

 

"SPISEVANSKER" er en unik, stor og innholdsrik informasjonsbok på 280 sider. Boken ble utgitt i 2015 av Knappen foreningen med økonomisk støtte fra ExtraStiftelsen og i tett samarbeid med Spiseteamet ved Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker ved Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus Boken inneholder informasjon om det å ha barn med alvorlige spise- og ernæringsvansker. Boken er etterspurt og tilbakemeldingene er at den er til stor nytte for familier og andre som har relasjon til barn og unge med spise- og ernæringsvansker. Boken er delt inn i tre hoveddeler. Den første delen omhandler spiseutvikling, spisevansker, gastrostomier osv. og er skrevet av fagfolk med lang erfaring og mye kunnskap fra arbeid med barn og unge med spise- og ernæringsvansker. Den andre delen består av brukererfaringer skrevet av familiemedlemmer til barn og unge med spise- og ernæringsvansker. I den siste delen har vi samlet 23 personlige historier skrevet av blant annet unge tidligere knappebarn samt foreldre til knappebarn. Boken er riktig illustrert med fotografier og forklarende illustrasjoner.

 

Den praktiske håndboken HULL I MAGEN FOR Å KUNNE SPISE er skrevet av sykepleier Vibe Haahr,  Barne- og ungdomsklinikken, avd. for habilitering, Akershus universitetssykehus. Teksten er hentet fra boken SPISEVANSKER (2015) utgitt av Knappen foreningen. Håndboken gir en innføring i praktisk bruk og stell av gastrostomi. Gastrostomi er en kanal (stomi) fra magesekken til hudens overflate, der det er ført en sonde gjennom kanalen. Den kan anlegges ved ulike metoder. Selve ordet stomi betyr ”munn” eller ”åpning”. I medisinsk sammenheng benyttes vanligvis uttrykket ”stomi” om en kunstig kroppsåpning. En gastrostomi etableres ofte ved et inngrep ved hjelp av et gastroskop (en bøyelig slange med et kamera på tuppen som overfører bilder til en skjerm). Gastroskopet føres inn gjennom munnen og ned i spiserør, magesekk og tolvfingertarm. Denne metoden kalles Perkutan Endoskopisk Gastrostomi, herav navnet PEG. PEG ble introdusert første gang i 1980 av Gauderer, og siden har PEG vært den hyppigst brukte teknikken for anleggelse av gastrostomi.

 

Vil du lese resten av denne historien?

Registrer deg som medlem

Allerede medlem - logg inn her