Knappen styret 2020

Foreningen

Knappen foreningens styre for 2020 består av leder Per Waardal, nestleder Pia Wall, sekretær Margrethe Grønneberg og kasserer Vigdis Giil-Jensen. Varamedlemmer er Marit Rangnes og Bjørn Arne Aase.

Knappen foreningens styre er valgt av medlemmene i foreningen. Det er foreningens vedtekter som setter rammene for hvordan Knappen foreningen organiseres. Årsmøtet er Knappen foreningens øverste organ hvor alle medlemmene har møterett, talerett og stemmerett. Årsmøtet kan ta avgjørelser i et hvert spørsmål som berører foreningen. På årsmøtet behandles regnskap, budsjett og styrets årsberetning. Valg i henhold til vedtektene behandles også på årsmøtet.

 

Vil du lese resten av denne historien?

Registrer deg som medlem

Allerede medlem - logg inn her