Bade med knapp

Stell og bruk

Mange foreldre lurer på om det er mulig for barnet å bade med knapp eller PEG på magen. Overlege Gøril Perminow ved Akershus Universitetssykehus har besvart spørsmål i forbindelse med bading med PEG eller knapp på magen. Dr. Perminow jobber ved barneavdelingen på sykehuset og har gastroenterologi som sitt spesialfelt.

 

KAN BARN MED KNAPP ELLER PEG BADE I OFFENTLIGE SVØMMEBASSENG, F.EKS BABYSVØMMING?

Det er slik at gastrostomi-kanalen er å oppfatte som en grodd kanal når det er pent og uten tegn til infeksjon eller lekkasje i denne. Om det da skulle komme vann eller liknende inn igjennom denne kanalen, vil det si det samme som at det kommer vann i magesekken. Det er jo mange som svelger litt vann ved bading.

 

BØR MAN DEKKE TIL KNAPP ELLER PEG MED DUSJPLASTER VED BADING?

Er det stor kanal og liten knapp vil magesekken kunne fylle seg ganske raskt med mye vann. Da må kanalen tildekkes. I slike tilfeller er det mest hensiktsmessige å bytte til en knapp som passer kanalen. Er knappen slik at det ikke kommer noe inn eller ut, kan man anse den som tett.

 

HVILKE FORHÅNDSREGLER BØR MAN TA NÅR ET BARN MED KNAPP ELLER PEG SKAL BADE I BASSENG ELLER HAV?

De viktigste forhåndsreglene må være å passe på om det skulle være infeksjon. Da bør man ikke utsette huden eller kanalen for saltvann eller klorvann. Stell pent med den, vær heller for forsiktig enn dristig.

 

ER DET REISEMÅL MAN BØR UNNGÅ MED BARN MED KNAPPE ELLER PEG?

Reisemål som bør unngås vet jeg ikke om. Man må ha med utstyr i tilfelle noe skulle gå i stykker, men ellers har jo mange av barna andre grunnlidelser som er mer begrensende enn selve gastrostomi-kanalen.

 

HVA SLAGS UTSTYR, OG EVENTUELT MEDISINER BØR MAN HA MED PÅ FERIE?

Utstyr som er lurt å ha med er, minst en ekstra bolus og knapp. Litt Fucidin salve og kompresser dersom det skulle utvikle seg en infeksjon. Vær forsiktig med soleksponering av kanalen og området. Huden bør beskyttes mot kraftig sol.

 

BØR MAN HA MED SEG EPIKRISE FRA NORGE I FORHOLD TIL GASTROSTOMIPORTEN?

Epikrise fra sykehuset for selve gastrostomien skulle være unødvendig, men mange av barna har andre grunnlidelser som det er viktig at man kan formidle informasjon om. Det eneste jeg synes det er gunstig at foreldrene vet, er selve størrelsen på utstyret, French nummer og eventuelt skaftlengde. Samt når kanalen ble anlagt. Da er det lettere for andre leger å skrive resepter på nytt utstyr.  

 

Spørsmålene er besvart av overlege Gøril Perminow ved Barneavdelingen ved Akershus universitetssykehus. Intervjuet er tidligere publisert i medlemsbladet Knappen Nytt. Ved å melde deg inn i Knappen foreningen vil du motta en velkomstpakke som blant annet inneholder medlemsblader, bøker, håndbok osv. og du vil også motta medlemsblader fire ganger i året direkte til din postkasse.