Hvis knappen faller ut

Stell og bruk

Hvis ”knappen” ikke lenger er i stomien, vil stomikanalen langsomt begynne å lukke seg. Det anbefales at man alltid enten har en ekstra ”knapp” eller gastrostomitube tilgengelig. Har man ikke tilgang til ny sonde, kan man vaske den gamle og sette den inn på ny og eventuelt feste den med plaster eller tilsvarende.

 

Det kan være flere årsaker til at knappen faller ut. Den kanskje vanligste årsaken er at ballongen på magesekkens innside har sprukket eller at vannet har diffundert ut, og som følge av det ikke greier å holde knappen på plass. For barn som er gående og aktive kan det også skje at knappen hekter seg fast i noe under lek og blir dratt ut med ballongen intakt. Under måltider kan ernæringssettet sette seg fast i bordben, rullestol eller tilsvarende. Utfør derfor alltid en ekstra sjekk før barnet forflyttes, så man ikke drar i sonden. Vevet i kanalen er normalt sett såpass tøyelig at det ikke medfører noen skade selv om en vannfylt ballong blir dratt igjennom, men det er smertefullt og ubehagelig for barnet.

 

GASTROSTOMITUBE I RESERVE

Hvis barnet går i barnehage eller på skole, bør man sørge for at de har en gastrostomitube i reserve. Dette gjelder også for de stedene barnet er ofte på besøk, for eksempel hos besteforeldre. Opplæring til skole, barnehage og andre omsorgspersoner er nødvendig, da det er viktig at man setter noe i kanalen så snart som mulig, enten det er den gamle knappen, et kateter eller en gastrostomisonde, fordi kanalen kan lukke seg i løpet av 20–30 minutter fra magesekkens innside. Det er viktig at omsorgspersoner er informert om dette og tar ansvar så man unngår unødvendig narkose for å blokke opp kanalen eller foreta en ny operasjon. Hvis man er usikker på om ”knappen” eller gastrostomituben er plassert riktig, kan man i etterkant få dette kontrollert på sykehus før man påbegynner med neste sondemåltid. Dette er bare aktuelt ved gastrostomier som er nyetablerte.

 

Teksten er skrevet av sykepleier Vibeke Haahr ved Barne- og ungdomsklinikken, avd. for habilitering ved Akershus universitetssykehus. Teksten er tidligere publisert i informasjonsboken Spisevansker av Kariann Bakstad og Pia Wall (Red.) som ble utgitt i 2015 samt i den lille praktiske håndboken om gastrostomi; Hull i magen for å kunne spise. Ved å melde deg inn i Knappen foreningen vil du motta en velkomstpakke som blant annet inneholder håndboken og informasjonsboken.