Knappen foreningen

Foreningen

Knappen er en forening for barn og unge med spise- og ernæringsvansker. Foreningen ble stiftet i 1999 av foreldre som ønsket å sette fokus på en stadig voksende men lite omtalt gruppe.

 

Selve navnet Knappen kommer av at majoriteten av foreldrene som startet foreningen hadde barn med sondeknapp på magen, derav navnet. Det er imidlertid viktig å presisere at dette absolutt ikke gjelder alle våre medlemmer idag, og på ingen måte er noe kriterium for å bli medlem. Alle barn er forskjellige, og like mange forskjellige grunner er det til at barn har spise- og ernæringsvansker. Knappen foreningen har av denne grunn som mål å omfavne en bred gruppe barn. For å gi noen eksempler på mangfoldet i foreningen kan nevnes familier med prematurbarn, hjertebarn, barn med lungesykdom, barn med cerebral parese, multi handicapede barn, og for ikke å glemme ellers friske barn som av ulike grunner har spise- og ernæringsvansker.

 

FORENINGENS MÅL

Vi jobber med å ivareta interessene for barn og unge under 18 år med spise- og ernæringsvansker og deres familier. Foreldre står ofte alene når det gjelder denne type utfordringer. Foreningens viktigste oppgave er å være til hjelp og støtte for familier til barn med spise- og ernæringsvansker i en vanskelig situasjon. Vi ønsker å være et nettverk hvor foreldre kan utveksle erfaringer, kunnskap, informasjon, følelser og ideer til gjensidig nytte og glede. Foreningen jobber også aktivt med å søke kontakt og samarbeide med fagpersonell.

 

MEDLEMSSKAP I KNAPPEN

Pris for medlemsskap er kr. 400.- per år. Alle kan bli medlem. Du melder deg inn via nettsiden her ved å fylle ut innmeldingsskjema på vår hjemmeside. Alternativt kan du sende oss en e-post: post@knappenforeningen.no. Eller kontakte oss via brev: Knappen foreningen, v/ Leder Per Waardal, Eikebakken 11, 5038 Bergen.

 

VELKOMSTPAKKE

Som ny medlem vil du motta en velkomstpakke til en verdi av kr. 1200.-. Pakken inneholder den omfattende informasjonsboken SPISEVANSKER, håndbok om det å leve med knapp på magen, gjennomillustrerte og prisbelønnete barneboken Sånn spiser jeg, docufiction barneboken Hull i magen, 4 Knappen Nytt medlemsblader, tegnebok og kort.

 

MEDLEMSBLAD

Medlemsbladet Knappen Nytt, sendes ut via posten til medlemmene 4 ganger i året. Som medlem vil du også ha tilgang til alle våre digitale utgaver på nettsiden.

 

FAMILIESAMLINGER

Knappen foreningen har som et av sine mål å arrangere familiesamlinger for medlemmene, dette for å spre kunnskap, dele erfaringer og skape et fellesskap for familiene i foreningen. Familiesamlingene er svært populære og har tidligere blitt gjennomført i Kristiansand, Lillehammer, Gol og Sarpsborg. Det er også blitt arrangert dagssamlinger i Oslo. Alle som har deltatt på familiesamlingene vet hvor viktig dette møtespunktet er for familier med barn med alvorlige spise- og ernæringsvansker. Å møte andre med lignende situasjon, erfaringer og historie er viktig.

 

KONTAKT OSS

Kontakttelefon: 459 17 704 // E-post: post@knappenforeningen.no // Knappen foreningen v/ Leder Per Waardal, Eikebakken 11, 5038 Bergen // Organisasjonsnr: 983 618 863