Forskningsmidler

Har du en god idé? Men mangler penger til å gjennomføre den? Da kan du kanskje søke Stiftelsen Dam? Knappen foreningen er en godkjent søkerorganisasjon hvilket betyr at man kan søke midler til forskning el. gjennom oss. Dette er noe vi også har lang erfaring med.

Stiftelsen Dam https://www.dam.no er alltid på jakt etter de beste ideene innen frivillighet og helse. Sitter du med en god idé men mangler penger til å gjennomføre den, kan du søke om prosjektstøtte. Knappen foreningen er en godkjent søkerorganisasjon og har mottatt midler til forskningsprosjekter og andre prosjekter. Det er vi som organisasjon som sender inn søknaden og står ansvarlig for prosjektet. Vi har lang og god erfaring med å søke prosjekter, samtidig som vi har solid erfaring som søkerorganisasjon. Du kan søke støtte gjennom programmene Helse, Forskning og Utvikling. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat, vår kontaktinfo finner du nederst på siden.