Om Erlend

Personlige historier

Erlend ble født med noen utfordringer, og til tross for en tøff start på livet spiste han delvis selv. Etterhvert trengte han å få ernæring via knappen. Og etter et sondeavvenningsprogram, ble han endelig selvernært.

Vår sønn Erlend var kritisk syk i starten av livet, hadde svær anemi, stor dobbeltsidig leppe-kjeve-ganespalte, skjeve blodprøver på en rekke områder. Den akutte tilstanden ble korrigert rimelig raskt, men han har hatt betydelig grad av sykdom og følgeproblemer i flere år etterpå. Han hadde de første leveårene betydelige plager med gjentatte øre- og halsinfeksjoner, og med voldsomme brekninger og hoste (opptil 20–30 sprutbrekninger daglig).

 

Erlend spiste delvis selv første leveåret, og periodevis ble han nesesondet. Etter at ganen ble lukket ved ett års alder spiste han ikke selv. Han fikk da innlagt PEG og ble så fullernært via gastrostomi. Erlend er under behandling for sin spalte og følges av spalteteamet, han har blant annet hatt flere operasjoner. Etter at han fikk gastrostomi spiste han omtrent ikke. Erlend er mentalt frisk, aktiv og sosial. De medisinske problemene som lå til grunn for spiseproblemet hans gikk over, men det var etter hvert blitt et fastgrodd mønster med sondematen, og han ville ikke ha annen mat. 

 

Vil du lese resten av denne historien?

Registrer deg som medlem

Allerede medlem - logg inn her